Majka svake medicine je sterilizacija.
Sterilizaciji i asepsi posvećujem izuzetnu pažnju, novac i vreme jer smatram da je to ono osnovno.

U mojoj ordinaciji se ugrađuje BRANEMARK implantat švedske firme NOBEL-BIOCARE.
Nema nikakve stručne dileme da su najbolji implantati na svetu BRANEMARK i nemački STRAUMAN .