• Režanj operacije (kod parodontopatije)
 • Ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca
 • Peskiranje parodoncijuma
 • Obrada parodontalnih dzepova
 • Dodavanje veštačke kosti i membrane
 • Vađenje zuba
 • Vađenje umnjaka
 • Vađenje impaktiranih zuba
 • Hirurško vađenje zuba
 • Apikotomija (resekcija vrha korena zuba)
 • Operacija cista
 • Augmentacija alveolarnog grebena
 • Gingivektomija
 • Cirkumcizija zuba
 • Autotransplantat kosti
 • Autotransplantat sluzokože
 • Sinus lift
 • Kombinovani radovi oralne hirurgije i ortodoncije