Ugradnja implantata je najbolji način da se nadoknade izgubljenii zubi, jer se ne bruse zubi koji su pored bezubog predela. Implantati su zamena za koren zuba. Ugrađuju se titanijumski implantati od raznih proizvođača ( Štrauman, Nobel, Alfa bio, Lider…)

Ukoliko nedostaju svi zubi ugrađuje se 4,6 ili 8 implantata po vilici, nakon stabilizacije izrađjuju se bezmetalni ili metalokeramički mostovi, kao i proteze na implantatima.

Ugradnja implantata je jednostavna i bezbolna intervencija, koja se radi u lokalnoj anesteziji, po potrebi se može raditi i u intravenskoj sedaciji. Pre intrvencije potrebno je uraditi  3D snimak tog predela, na kome se vidi trodimenzionalna struktura kosti, pomoću koje se određuje da li ima dovoljno kosti za ugradnju implantata ili je potrebno dodati veštačku kost.

Nakon ugradnje čeka se nekoliko meseci da  implantat postigne stabilnost, kako bi mogao da nosi krunicu. Zatim se u nekoliko poseta vrši izrada krunice iili proteze ukoliko se radi proteza na implantatima.

Kada se ugradjuju implantati, koriste se:

  •  Švedski implantati firme NOBEL-BIOCARE, 
  • Nemački implantati marke ŠTRAUMAN
  • Izraelski implantati marke ALFA-BIO
  • Italijanski implantati marke LIDER