U sklopu protetike najčešće se rade bezmetalne krunice, metalokeramičke krunice, fasete, parcijalne akrilatne proteze, totalne proteze, parcijalne skeletirane proteze, kao i kombinovani radovi.

Bezmetalna keramika je najbolji način da se izradi krunica. Otisak izbrušenih zuba se uzima i laserski očita. Poseban aparat izrađuje kapice koje naležu na zube. Te kapice (Cor) su od materijala koji nema metala u sebi, prijanjaju idealno na zube, a keramika koja se na njih nanosi je cirkonijum keramika. Ova vrsta keramike se odlikuje vrhunskim estetskim osobinama.

Metal keramika je veoma solidan način izrade krunice. Ekonomski su dosta povoljnije od bezmetalne krunice. Sastoje se od metalne osnove koja naleže na zub i obične keramike preko toga.

Parcijalne proteze se izrađuju kada se iz nekog razloga odustane od implantata, a treba da nadomestimo određeni broj zuba. Postoje parcijalne skeletirane i parcijalne akrilatne proteze. Parcijalne skeletirane proteze se sastoje od metala i akrilata (plastike) koji nalezu na bezube delove, a livenim kukicama se naslanja na zube nosače. Najbolje je raditi je u kombinaciji sa namenskim krunicama.

Parcijalna akrilatna proteza se više koristi kada su preostali zubi u izvesnoj meri rasklaćeni. Naslanja se na meka tkiva, a žičane kukice na zube nosače.

Totalna akrilatna proteza se izrađuje kada nije preostao nijedan zub u vilici. Sastoji se od akrilata i veštačkih zuba.

IZRAĐUJU SE:

 • krunice od bezmetalne keramike
 • metalo-keramičke krunice
 • livene nadogradnje
 • krunice od keramike na zlatu
 • krunice na implantatima
 • parcijalne akrilatne proteze
 • skeletirane proteze
 • namenske krunice
 • atečmeni (služe za intezivniju vezu izmedju parcijalne proteze i zuba nosača)
 • totalne proteze
 • totalne proteze ojačane implantatima

Nama je važno da protetski rad ima statiku (stabilnost). Za to je zadužen doktor planiranjem rada. Zatim, važno nam je da se i laboratorijski deo (tehničarski) uradi maksimalno dobro.

Saradnik za laboratorijski deo posla je :

Zoran Radulović – krunice i atačmeni