U konzervativnu stomatologiju spada saniranje zuba koji su destruisani usled karijesa ili preloma zuba. Danas se koriste kompozitni materijali koji omogućavaju izradu plombe u boji zuba, što daje dobre estetske rezutate.

Često je pitanje da li menjati amalgamske (tamne) plombe u kompozitne (bele). Postoje razlozi i da se zamene, ukoliko su stare više godina, pa se ispod njih može naći karijes i da se ne menjaju ukoliko nema tegoba, ni vidljivog karijesa i destrukcija plombe.

Kod dubokih karijesa ili usled traume zuba,povlačenja desni,bola treba pristupiti endodociji. Kada se koriste lekovi za devitalizaciju zuba ili se pristupa vitalnoj sanaciji uz pomoć lokalne anestezije. Endodoncija je lečenje kanala korena zuba, pri čemu se uklanjanja sadržaj korenskog kanala, kojeg čine živac, krvni, nervni završeci i drugi ćelijski elementi. To je proces kojim se čisti, ispira korenski kanal i time sanira infekcija zuba. Koren se puni savremenim materijalima i gutaperkom, što nam omogućava da sačuvamo zub i neutrališemo bol.

  • Kompozitne plombe i nadogradnje svih površina zuba
  • Plombe od glas jonomer cementa
  • Endodoncija (lečenje kanala korena)