ADRESA

Bulevar Mihajla Pupina 10, zgrada G,
visoko prizemlje/lok. 9, Novi Beograd

Pitajte stomatologa

Koliko pažnje posvećujete sterilizaciji instrumenata i aseptičnom radnom polju ?

Majka svake medicine je sterilizacija.
Sterilizaciji i asepsi posvećujem izuzetnu pažnju, novac i vreme jer smatram da je to ono osnovno.

Koji tip imlantata se koristi u Vašoj ordinaciji ?

U mojoj ordinaciji se ugrađuje BRANEMARK implantat švedske firme NOBEL-BIOCARE.
Nema nikakve stručne dileme da su najbolji implantati na svetu BRANEMARK i nemački STRAUMAN .

Stomatološka ordinacija "Dr Marković"

Vrh