Републички фонд за здравствено осигурање Србије обавља послове добровољног здравственог осигурања са циљем да грађанима омогући да, под најповољнијим условима, обезбеде права која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем.

Добровољно здравствено осигурање РФЗО је намењено особама које имају обавезно здравствено осигурање, али желе

  • другу врсту здравствених услуга од оних које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем
  • већи обим и садржај здравствених услуга од оних које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем
  • виши стандард здравствених услуга