Usluge u stomatološkoj ordaniciji „Dr Marković“, ako ste zaposleni u nekoj od ovih firmi, možete plaćati preko administrativne zabrane, a to su:

Narodna Banka Srbije
Sindikat Telekom-a
Sindikat NIS-a
Sindikat direkcije PTT
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
OŠ Milene Pavlović Barili
Velkopromet i Vamal grupa d.o.o