Imamo veoma lepo iskustvo u radu sa decom. Deci pristupamo veoma pažljivo, strpljivo i prijateljski. Izuzetno je važno da se žasluži poverenje deteta.

Od usluga pokrivamo:

 • uklanjanje mekih naslaga i obuka dece o oralnoj higijeni
 • fluorizacija zuba
 • plombiranje mlečnih i stalnih zuba
 • zalivanje fisura
 • vađenje mlečnih i stalnih zuba
 • preventivni pregledi

Cilj preventivne stomatologije je da se spreči karijes i ostali stomatološki problemi. Ova oblast je na zapadu veoma respektovana (Švedska, Kanada, Nemačka…) jer se uz to prave enormne uštede na godišnjem nivou.Treba imati u vidu da je u tim zemljama skoro sva stomatologija privatna i veoma skupa.Mi polako težimo ka time jer se i naš zdrastveni sistem menja.Evo šta radimo iz te oblasti :

 • preventivni pregledi
 • uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba
 • peskiranje parodoncijuma
 • oboka odraslih po ITOP-u…
 • fluorizacija zuba
 • obrada parodontalnih prostora

ITOP je sistem obuke odraslih koji je usaglašen u medjunarodnom smislu, i dr Marković poseduje licencu za ITOP obuke.

Mi imamo čak i u skopu intervencije varijantu da pacijentima dodelimo mini-set i maxi-set za održavanje oralne higijene.U setu pacijent dobije  interdentalne četkice sa profilima koji su autentično izabrani za njegov zubik, četkicu za pranje zuba koju preporučuje medjunarodna dentalna asocijacija, anti-plak sredstvo, pastu za zube za koju je doktor procenio da je adekvatna za tog pacijenta…

Ukratko, ide se na to da  usluga bude strogo prilagođena ka datom pacijentu po imenu i prezimenu.