ADRESA

Bulevar Mihajla Pupina 10, zgrada G,
visoko prizemlje/lok. 9, Novi Beograd

Usluge

Dečija i preventivna stomatologija

Imamo veoma lepo iskustvo u radu sa decom. Deci pristupamo veoma pažljivo, strpljivo i prijateljski. Izuzetno je važno da se zasluži poverenje deteta.

Od usluga pokrivamo:

 • uklanjanje mekih naslaga i obuka dece o oralnoj higijeni
 • fluorizacija zuba
 • plombiranje mlečnih i stalnih zuba
 • zalivanje fisura
 • vađenje mlečnih i stalnih zuba
 • preventivni pregledi

Cilj preventivne stomatologije je da se spreči karijes i ostali stomatološki problemi. Ova oblast je na zapadu veoma respektovana (Švedska, Kanada, Nemačka…) jer se uz to prave enormne uštede na godišnjem nivou.Treba imati u vidu da je u tim zemljama skoro sva stomatologija privatna i veoma skupa.Mi polako težimo ka time jer se i naš zdrastveni sistem menja.Evo šta radimo iz te oblasti :

 • preventivni pregledi
 • uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba
 • peskiranje parodoncijuma
 • oboka odraslih po ITOP-u…
 • fluorizacija zuba
 • obrada parodontalnih prostora

ITOP je sistem obuke odraslih koji je usaglašen u medjunarodnom smislu, i dr Marković poseduje licencu za ITOP obuke.

Mi imamo čak i u skopu intervencije varijantu da pacijentima dodelimo mini-set i maxi-set za održavanje oralne higijene.U setu pacijent dobije  interdentalne četkice sa profilima koji su autentično izabrani za njegov zubik, četkicu za pranje zuba koju preporučuje medjunarodna dentalna asocijacija, anti-plak sredstvo, pastu za zube za koju je doktor procenio da je adekvatna za tog pacijenta…

Ukratko, ide se na to da  usluga bude strogo prilagođena ka datom pacijentu po imenu i prezimenu.

 Estetska stomatologija

Estetska stomatologija podrazumeva ulepšavanje usta i zuba koji su svakako zdravi.

Estetska stomatologija se razvija i u stomatološkim ordinacijama se rade intervencije koje su ranije bile nezamislive.

U našoj ordinaciji rade se sledeći zahvati :

 • komozitne fasete
 • keramičke fasete
 • bezmetalna keramika (cirkonijum)
 • izbeljivanje zuba
 • korekcija usana preparatima na bazi hijarulona i botoksa
 • korekcija lica na bazi hijarulona i botoksa (čelo, kapci, obrazi, jagodice…)

Ova oblast će se još više razvijati jer je nastala na bazi želja pacijenata a one su sve veće.

BELJENJE

Tokom vremena zubi se preboje od kafe, sokova, vina, cigareta, antibiotske terapije.Beljenje se radi kako bismo otklonili sve pigmente koji se talože na zubima i postigli odgovarajuću boju zuba. To  je proces kojim se pomoću hemijskih supstanci izvlači voda iz gleđi pri čemu zubi postaju belji. Na ovaj način se ne mogu oštetiti zubi, naravno ako se pridržavamo atestiranih proizvođača i upustva za korišćenje.

Postoje dva tipa beljenja: ordinacijsko i kućno.

Ordinacijsko belje podrazumeva izbeljivač čija je aktivna supstanca 40%-tni vodonik peroksid ili karbamid peroksid, visoke koncentracije. Zubi se operu, pomoću gingiva protektora se zaštite desni od mogućeg peckanja, nakon čega se nanosi izbeljivač. Obično se u toku jedne posete nanosi izbeljivač 3×15 minuta. Predlog je da se prvo radi gornja vilica, pa onda donja kako bi se uočio efekat beljenja. Potrebno je nekoliko poseta kako bi se postigao željeni rezultat.

Kućno beljenje obuhvata dve posete. U prvoj se uzimaju otisci, kako bi se izradile folije za beljenje. I druga poseta kada se uručuju folije, izbeljivač i obuka pacijenta za korišćenje.U foliju se do trećine sipa izbeljivač i postavi na predhodno oprane zube. Može biti 10%, 16% i 22%, uglavnom se koristi 22%-tni  karbamid peroksid ili vodonik peroksid, koji se nosi 2h u toku dana. Neophodno ga je držati u frižideru.

Pre beljenja treba ukloniti zubni kamenac, naslage,peskirati, fluorisati zube i sanirati karijese. Krunice se ne mogu izbeliti, kao ni plombe, dok se za devitalizovane zube koristi drugačija tehnika beljenja. U toku beljenja se može javiti osetljivost zuba, bol, u tom slučaju treba koristiti pastu sa fluoridima ili napraviti pauzu u beljenju.

Poželjno je ne piti kafu, čajeve, vino i druge obojene napitke, izbegavati cigarete, kako bi se postigao bolji efekat.

Konzervativna stomatologija i endodoncija

U konzervativnu stomatologiju spada saniranje zuba koji su destruisani usled karijesa ili preloma zuba. Danas se koriste kompozitni materijali koji omogućavaju izradu plombe u boji zuba, što daje dobre estetske rezutate.

Često je pitanje da li menjati amalgamske (tamne) plombe u kompozitne (bele). Postoje razlozi i da se zamene, ukoliko su stare više godina, pa se ispod njih može naći karijes i da se ne menjaju ukoliko nema tegoba, ni vidljivog karijesa i destrukcija plombe.

Kod dubokih karijesa ili usled traume zuba,povlačenja desni,bola treba pristupiti endodociji. Kada se koriste lekovi za devitalizaciju zuba ili se pristupa vitalnoj sanaciji uz pomoć lokalne anestezije. Endodoncija je lečenje kanala korena zuba, pri čemu se uklanjanja sadržaj korenskog kanala, kojeg čine živac, krvni, nervni završeci i drugi ćelijski elementi. To je proces kojim se čisti, ispira korenski kanal i time sanira infekcija zuba. Koren se puni savremenim materijalima i gutaperkom, što nam omogućava da sačuvamo zub i neutrališemo bol.

 • Kompozitne plombe i nadogradnje svih površina zuba
 • Plombe od glas jonomer cementa
 • Endodoncija (lečenje kanala korena)

Oralna hirurgija i parodontologija

 • Režanj operacije (kod parodontopatije)
 • Ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca
 • Peskiranje parodoncijuma
 • Obrada parodontalnih dzepova
 • Dodavanje veštačke kosti i membrane
 • Vađenje zuba
 • Vađenje umnjaka
 • Vađenje impaktiranih zuba
 • Hirurško vađenje zuba
 • Apikotomija (resekcija vrha korena zuba)
 • Operacija cista
 • Augmentacija alveolarnog grebena
 • Gingivektomija
 • Cirkumcizija zuba
 • Autotransplantat kosti
 • Autotransplantat sluzokože
 • Sinus lift
 • Kombinovani radovi oralne hirurgije i ortodoncije

Implantologija

Ugradnja implantata je najbolji način da se nadoknade izgubljenii zubi, jer se ne bruse zubi koji su pored bezubog predela. Implantati su zamena za koren zuba. Ugrađuju se titanijumski implantati od raznih proizvođača ( Štrauman, Nobel, Alfa bio, Lider…)

Ukoliko nedostaju svi zubi ugrađuje se 4,6 ili 8 implantata po vilici, nakon stabilizacije izrađjuju se bezmetalni ili metalokeramički mostovi, kao i proteze na implantatima.

Ugradnja implantata je jednostavna i bezbolna intervencija, koja se radi u lokalnoj anesteziji, po potrebi se može raditi i u intravenskoj sedaciji. Pre intrvencije potrebno je uraditi  3D snimak tog predela, na kome se vidi trodimenzionalna struktura kosti, pomoću koje se određuje da li ima dovoljno kosti za ugradnju implantata ili je potrebno dodati veštačku kost.

Nakon ugradnje čeka se nekoliko meseci da  implantat postigne stabilnost, kako bi mogao da nosi krunicu. Zatim se u nekoliko poseta vrši izrada krunice iili proteze ukoliko se radi proteza na implantatima.

Kada se ugradjuju implantati, koriste se:

 •  Švedski implantati firme NOBEL-BIOCARE, 
 • Nemački implantati marke ŠTRAUMAN
 • Izraelski implantati marke ALFA-BIO
 • Italijanski implantati marke LIDER

Stomatološka protetika

U sklopu protetike najčešće se rade bezmetalne krunice, metalokeramičke krunice, fasete, parcijalne akrilatne proteze, totalne proteze, parcijalne skeletirane proteze, kao i kombinovani radovi.

Bezmetalna keramika je najbolji način da se izradi krunica. Otisak izbrušenih zuba se uzima i laserski očita. Poseban aparat izrađuje kapice koje naležu na zube. Te kapice (Cor) su od materijala koji nema metala u sebi, prijanjaju idealno na zube, a keramika koja se na njih nanosi je cirkonijum keramika. Ova vrsta keramike se odlikuje vrhunskim estetskim osobinama.

Metal keramika je veoma solidan način izrade krunice. Ekonomski su dosta povoljnije od bezmetalne krunice. Sastoje se od metalne osnove koja naleže na zub i obične keramike preko toga.

Parcijalne proteze se izrađuju kada se iz nekog razloga odustane od implantata, a treba da nadomestimo određeni broj zuba. Postoje parcijalne skeletirane i parcijalne akrilatne proteze. Parcijalne skeletirane proteze se sastoje od metala i akrilata (plastike) koji nalezu na bezube delove, a livenim kukicama se naslanja na zube nosače. Najbolje je raditi je u kombinaciji sa namenskim krunicama.

Parcijalna akrilatna proteza se više koristi kada su preostali zubi u izvesnoj meri rasklaćeni. Naslanja se na meka tkiva, a žičane kukice na zube nosače.

Totalna akrilatna proteza se izrađuje kada nije preostao nijedan zub u vilici. Sastoji se od akrilata i veštačkih zuba.

IZRAĐUJU SE:

 • krunice od bezmetalne keramike
 • metalo-keramičke krunice
 • livene nadogradnje
 • krunice od keramike na zlatu
 • krunice na implantatima
 • parcijalne akrilatne proteze
 • skeletirane proteze
 • namenske krunice
 • atečmeni (služe za intezivniju vezu izmedju parcijalne proteze i zuba nosača)
 • totalne proteze
 • totalne proteze ojačane implantatima

Nama je važno da protetski rad ima statiku (stabilnost). Za to je zadužen doktor planiranjem rada. Zatim, važno nam je da se i laboratorijski deo (tehničarski) uradi maksimalno dobro.

Saradnik za laboratorijski deo posla je :

Zoran Radulović – krunice i atačmeni

 Ortodoncija

Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi nepravilnostima položaja zuba, zubnih nizova, kao i odnosa lica i vilica. Ortodontskim tretmanom osim ispravljanja zuba dobijamo i jedan skladan izgled lica i vilica.

Ortodontski tretman je moguće sprovesti u svakoj životnoj dobi, bez ograničenja. Terapija se sprovodi fiksni i mobilnim aparatima.

Fiksni aparati se sastoje od bravica koje se postavljaju na zube i povezuju se žičanim lukom. Postoje metalne i estetske bravice. Na osnovu specijalističkog ortodontskog pregleda  određuje se koji će se tip bravica koristiti, kao i vreme trajanja terapije.

Kada se postavi fiksni aparat  pacijent dolazi na 4-6 nedelja na redovne kontrole.

Nakon nošenja fiksnog aparata neophodno je nositi retencioni aparat , koji služi da zadrži postignut rezultat nakon završetka ortodontske terapije. Nošenje retencionog aparata onemogućava recidiv terapije.

Folije za ispravljanje zuba su noviji način ispravljanja zuba. Na osnovu specijalističkog pregleda i dijagnostike utvrđuje se koliko je folija potrebno da bi se postigao željeni rezultat ispravljanja zuba. Ortodontski tretman ispravljanja zuba folijama podrazumeva dobijanje seta folija, tako što se svaka folija nosi 15-20 dana, te prelazi na sledeću foliju iz seta. Poslednja folija iz seta folija se nosi u dužem vremenskom periodu. U toku tretmana nije neophodna kontrola terapije.

Mobilni aparati se koriste za ispravljanje zuba kod dece različitih uzrasta.

Sastoje se od akrilatne baze, žica i šrafa. Mobilni aparat sam pacijent može da izvadi i postavi.

Veoma je važno nositi aparat što više sati u toku dana i noću, jer ortodontske sile deluju u zavisnosti koliko pacijent nosi aparat u ustima. Pacijent dolazi na mesečne kontrole.

 • Ortodontski specijalistički pregled
 • Čelični fiksni ortodontski aparati
 • Estetski fiksni aparati
 • Mobilni ortodontski aparati
 • Folije za ispravljanje zuba

Saradnik za ortodonciju je dr Mariana Čeković, specijalista ortopedije vilica.

Stomatološka ordinacija "Dr Marković"

Vrh